Too late!

مثلا قرار بود بیشتر بنویسم. خودم هم دیگر نمیدانم دقیقا چه می‌خواهم. چند وقت پیش‌ها تولد نیروانا بود. یادم می‌‌آید برای تولد ۳۵ سالگیش یک شعر گفته بودم. شعری که نه هیچوقت نوشته شد نه شنیده. فقط چند باری توی ذهن من مرور شد و تمام. یادم نیست محتوایش چه بود، اما اینجوری شروع میشد: ۳۵ سالگیت مال من بود. آخرش ولی‌ میگفت: ۳۵ سالگیت،‌ای کاش، مال من بود..

 

بعد‌ها فکر کردم، شاید باید این شعر را برایش میخواندم..شاید ۳۵ سالگیش هنوز انقدر‌ها هم دیر نبود..


/ 0 نظر / 131 بازدید